Grundskoleverksamhet i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Barn som ligger på golvet med böcker

Hjo kommuns mål är att barn och elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden genom en förskola och skola präglad av trygghet och studiero. • Skolbarn som springer mot kameran

  Välkommen till Hjo kommuns grundskolor

  Här kan du läsa mer om grundskolorna i Hjo kommun.

 • Flicka studerar hemma framför dator med hörlurar.

  Förskoleklass

  Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år placeras ditt barn i förskoleklass i Hjo kommun.

 • Barn som ligger på golvet och pekar mot kameran

  Välkommen till Grundsärskolan

  Grundsärskolan i Hjo kommun är uppdelad på två avdelningar, Granen och Tallen. Idag går båda avdelningarna på Guldkroksskolan i Hjo tätort men efter årsskiftet flyttar Tallen till den nybyggda skolan, Estrid Ericsonskolan.

 • Tre barn som läser

  Fritidshem

  Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov.

 • Kalender

  Läsårstider och lovdagar

  Information om Hjo kommuns läsårstider och lovdagar.

 • Två flickor tittar på en jordglob

  Modersmål och hemspråk

  Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet med undervisningen är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

 • Skolskjuts skylt

  Skolskjuts

  Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

 • Lunch, mat, sallad

  Skolmat och specialkost

  Måltidsenheten i Hjo kommun har som ambition att leverera goda, näringsriktiga, hållbara och trivsamma måltider. Varje dag serveras alternativrätt, salladsbuffé, bröd samt smör och mjölk i dagens lunch.

 • Skriver/målar, markeringspenna

  Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att vägleda elever och fungera som ett bollplank när eleverna ska hitta rätt bland alla möjligheter som finns när det handlar om utbildning och arbetsliv.

 • Vanliga frågor och svar om grundskolan

  Här kan du hitta vanliga frågor och svar gällande grundskolan i Hjo kommun.