Grundskoleverksamhet i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommuns mål är att barn och elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden genom en förskola och skola präglad av trygghet och studiero.

 • Välkommen till Hjo kommuns grundskolor

  Här kan du läsa mer om grundskolorna i Hjo kommun.

 • Flicka studerar hemma framför dator med hörlurar.

  Förskoleklass

  Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år placeras ditt barn i förskoleklass i Hjo kommun.

 • Barn som ligger på golvet och pekar mot kameran

  Välkommen till Grundsärskolan

  Grundsärskolan är en skolform där elever med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad grundskoleutbildning. I Hjo kommun är grundsärskolan uppdelad i två avdelningar, Granen och Elefanten. Granen har sin verksamhet på Guldkroksskolan och Elefanten har sin verksamhet på Estrid Ericsonskolan. Båda skolorna ligger i Hjo tätort.

 • Tre barn som läser

  Fritidshem

  Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov.

 • Kalender

  Läsårstider och lovdagar

  Information om Hjo kommuns läsårstider och lovdagar.

 • Två flickor tittar på en jordglob

  Modersmål och hemspråk

  Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet med undervisningen är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.

 • Skolskjuts skylt

  Skolskjuts

  Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

 • Lunch, mat, sallad

  Skolmat och specialkost

  Måltidsenheten i Hjo kommun har som ambition att leverera goda, näringsriktiga, hållbara och trivsamma måltider. Varje dag serveras en huvudrätt och ett vegetariskt alternativ, salladsbuffé, hårt bröd samt smör och mjölk i dagens lunch.

 • Specialskola

  Specialskolan är en skolform för dig som till exempel är döv, blind eller har en grav språkstörning. Specialskolorna finns i sex städer i Sverige.

 • Skriver/målar med en markeringspenna

  Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att vägleda elever och fungera som ett bollplank när eleverna ska hitta rätt bland alla möjligheter som finns när det handlar om utbildning och arbetsliv.

 • Vanliga frågor om grundskolan

  Här kan du hitta vanliga frågor och svar gällande grundskolan i Hjo kommun.

Vi vill veta hur du tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Dina förslag, synpunkter, klagomål eller felanmälningar hjälper oss att förbättra våra verksamheter.