Välkommen till Fågelbo förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Fågelbo förskola är en liten förskola med en avdelning med barn i blandade åldrar. Förskolan finns i lokaler på Fågelås skola ute i vackra Gate med gårdar, fält och skogen precis invid knuten. Utevistelse, skapande aktiviteter av olika slag, sång och rörelse, skogspromenader med mera varvat med massor av lek gör att vi har en varierad och stimulerande vardag för barnen där vi utgår från läroplanen för förskolan.

Tillsammans med övriga förskolor i kommunen bedriver vi ett språk- och litteraturarbete. Detta hjälper oss att via litteratur, språkliga och skriftspråkliga aktiviteter samt gestaltande av olika former omfatta samtliga läroplansmål. Vi försöker stödja barnen i deras förmåga att uttrycka sig med olika ”verktyg” vilket leder till större självtillit och självförtroende hos barnen. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår inom- och utomhusmiljö för att på bästa sätt utmana barnen i deras individuella utveckling.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!