Kommunala bolag

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har fyra kommunala bolag. I bolagens styrelser sitter personer som har utsetts av kommunfullmäktige.

Hjo kommuns bolag

  • Hjo Stadshus AB
  • AB Hjo Småindustrier
  • Hjo Energi AB
  • Hjo Energi Elhandel AB

Vem är ansvarig för de kommunala bolagen?

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret. Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten. Den utser samtliga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större vikt.

Vem beslutar i kommunens bolag?

Styrelsen är ytterst ansvarig i respektive bolag. Styrelsen, som består av politiskt nominerade personer, utses av kommunfullmäktige. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Styrande för bolagens verksamhet är bland annat ägardirektiv som godkänns av kommunfullmäktige.