Akut hjälp

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid ringa 112. När du gör det kan personal från sjukvården, räddningstjänsten eller polisen kallas till platsen så fort som möjligt.

Att tänka på när du ringer 112

Tala om för larmoperatören:

 • Vad som har hänt 
 • Var det hänt 
 • Vem du är och vilket telefonnummer du ringer ifrån 
 • Vilken typ av olycka det rör sig om 
 • Hur många skadade det finns 

Om någon är fastklämd, var beredd att ta instruktioner av SOS-operatören. När du har gett larmoperatören upplysningarna, gå tillbaka till den skadade.

 

 

113 13 – informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

 

 • Akut social hjälp

  Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

 • Gunga med skugga

  Barn som far illa

  Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling. Som barn räknas man till dess att man fyller 18 år.

 • Akutsjukvård

  Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk eller skadas ska du alltid ringa 112.

 • Räddningstjänst

  Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarar för brandsläckning, annat räddningsarbete och förebyggande åtgärder mot brand i Hjo kommun. Om det brinner någonstans ska du alltid ringa 112.