Klotter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Skadegörelse, till exempel i form av klotter, är olagligt. Att snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse är viktigt för tryggheten.

Klotter är ett problem ur flera synvinklar. Det skapar en ful stadsbild, det drabbar fastighetsägare hårt och de som utför brotten riskerar allvarliga straff och framtida problem. Sist men inte minst kan det innebära risker för de individer som rör sig i den illegala klotterkulturen. En snabb åtgärd återskapar en fin miljö kring oss och har dessutom visat sig vara ett bra sätt att bekämpa otrivsel och brott.

Hjo kommun arbetar med att på olika sätt förebygga skadegörelse och genom Tryggt och Snyggt kan alla som vill hjälpa till i arbetet.

Vart ska jag vända mig?

  • När du ser något i din omgivning som utsatts för skadegörelse/klotter och om du är osäker på vem som äger/förvaltar det som blivit utsatt, hör av dig direkt till kommunen Kontaktcenter.
  • Är ägaren/förvaltaren till det utsatta föremålet känd för dig ber vi dig att kontakta honom eller henne direkt.
  • Skador på kommunens egendom åtgärdar vi så snabbt som möjligt och övriga anmälningar vidarebefordrar vi till berörda ägare/förvaltare.