Pågående detaljplanearbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här hittar du de detaljplaner som vi på plan- och byggenheten arbetar med just nu. Du som invånare har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Så här går det till när en detaljplan skapas eller förändras:

 1. Kommunen tar fram ett förslag
 2. Samråd
 3. Granskning
 4. Antagande
 5. Planen vinner laga kraft

Alla detaljplaner som vi arbetar med just nu

 • Del av Söder 3:43 - Kvarteret Blåklinten - inför antagande
 • Del av Norr 3:59 - Delar av hamnområdet - inför granskning
 • Del av Varpet 1:3 - Varpavyn - inför granskning
 • Del av Söder 3:43 - Siggahusen - inför granskning
 • Del av Skogshyddans 1 mfl - Utbyggnad av förskola - inför granskning
 • Yxan 7 - Silon - inför granskning
 • Del av Norr 3:59 - Industriområde mot väg 195 - inför granskning