Pågående detaljplanearbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här hittar du de detaljplaner som vi på plan- och byggenheten arbetar med just nu. Du som invånare har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Så här går det till när en detaljplan skapas eller förändras:

 1. Kommunen tar fram ett förslag
 2. Samråd
 3. Granskning
 4. Antagande
 5. Planen vinner laga kraft
 • Skogshyddans förskola

  Detaljplan för Skogshyddans förskola

  Den nya detaljplanen möjliggör en utbyggnad av förskolan och innebär att kommunen skulle kunna möta det angelägna behovet av fler förskoleplatser.

 • Fotografi fastigheten Löjan 11 från Bangatan

  Detaljplan för Löjan 11

  Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya byggnader med användningsändamålen bostads- och centrumverksamhet. Byggnader avses utformas med hänsyn tagen till närheten till omgivningens kulturhistoriska miljö.

 • Utsnitt av plankartan med redovisat ändringsområde

  Ändring av detaljplan för Knäpplan Södra

  Syftet med planändringen är att höja nockhöjden för tvåvåningshus i det nordvästra delområdet på Knäpplan södra. Enligt förslaget ändras nockhöjden från 7,0 m till 8,3. Nu ställs planen ut för granskning.

Alla detaljplaner som vi arbetar med just nu

 • Del av Varpet 1:3 - Varpavyn - inför granskning
 • Del av Söder 3:43 - Siggahusen - inför granskning
 • Skatan m.m. - Inför samråd
 • Yxan 7 - Silon - inför granskning
 • Del av Norr 3:59 - Industriområde mot väg 195 - inför granskning
 • Ändring av detaljplan för Knäpplan Södra - inför granskning
 • Del av Söder 3:43 - Parkering till Guldkroksområdet - inför granskning
 • ÄDP Yxan - del av Silogatan - Inför antagande
 • Skatan mfl, del av Kråkan - Inför samråd
 • Tråkebo - Inför samråd