Integration

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Integrationsenhetens huvudsakliga ansvarsområde är mottagande och integrering av kommunanvisade nyanlända och ensamkommande barn.

Avtal med Migrationsverket

Sedan slutet av år 2007 har Hjo kommun haft ett avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända flyktingar. I mars 2016 kom en ny bosättningslag som innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Hur många som varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. 

Mottagande av ensamkommande barn baseras på en anvisningsmodell

Kommunernas mottagande av ensamkommande barn baseras på en anvisningsmodell som innebär att varje kommun tilldelas en viss andel i förhållande till kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem under föregående kalenderår. 

Målet för integrationsenhetens verksamhet är att ge den enskilde individen förutsättningar till att bli självförsörjande samt delaktig och inkluderad i det svenska samhället. Integrationsenheten är organiserad under Arbete och socialtjänst och samverkan sker bland annat med Migrationsverket, SFI (svenska för invandrare), arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.

Tiggeri 

I Sverige finns idag inte något förbud mot tiggeri och som EU-medborgare har du rätt att vistas i ett annat EU-land upp till tre månader för att söka försörjning. Merparten som kommer till Sverige för att tigga är medborgare i ett annat EU-land och tillhör ofta etniska grupper som diskrimineras och är mycket utsatta i sitt hemland. 

Uppehållsrätten innebär dock att EU-medborgare som vistas i Sverige inte ska belasta det svenska biståndssystemet. Det betyder att den som tillfälligt är i Sverige endast kan få begränsad hjälp och stöd från kommunen i form av akuta nödinsatser, till exempel akut mathjälp eller akut boendelösning. Socialtjänsten har dock ett särskilt ansvar när det gäller alla barn och unga som vistas i kommunen och är skyldiga att ingripa om barn far illa.

 

Socialtjänsten agerar på orosanmälningar genom att kontakta personen/personerna det berör. Det är sedan upp till individen själv om denne vill ta emot stöd eller inte. Undantaget är om det finns barn med i bilden som kan fara illa eller om individen i fråga bedöms ha mycket allvarliga beroendeproblem eller psykisk ohälsa.

 

Välkommen att kontakta oss!

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige.