Integration

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Integrationsenhetens huvudsakliga ansvarsområde är mottagande och integrering av kommunanvisade nyanlända och ensamkommande barn.

Avtal med Migrationsverket

Sedan slutet av år 2007 har Hjo kommun haft ett avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända flyktingar. I mars 2016 kom en ny bosättningslag som innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända med uppehållstillstånd. Hur många som varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. 

Mottagande av ensamkommande barn baseras på en anvisningsmodell

Kommunernas mottagande av ensamkommande barn baseras på en anvisningsmodell som innebär att varje kommun tilldelas en viss andel i förhållande till kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem under föregående kalenderår. 

Målet för integrationsenhetens verksamhet är att ge den enskilde individen förutsättningar till att bli självförsörjande samt delaktig och inkluderad i det svenska samhället. Integrationsenheten är organiserad under Arbete och socialtjänst och samverkan sker bland annat med Migrationsverket, SFI (svenska för invandrare), arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.

 

Välkommen att kontakta oss!

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige.