Föräldrautbildningsprogram - ABC

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

ABC är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Träffarna riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3-12 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt eller bara vill förbättra relationen till dina barn.

ABC - Alla Barn i Centrum

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur får vi tid för härligt umgänge med våra barn? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? En sak är säker - ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Gruppträffar

ABC består av fyra gruppträffar om 2,5 timmar vardera. Träffarna har olika teman och leds av utbildade gruppledare. Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och varje grupp har 10-12 deltagare. Vi tar del av varandras erfarenhter och aktuell forskning. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar. Mellan träffarna övar vi på det vi lärt oss tillsammans med våra barn.

Träff 1 - Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - Visa vägen

Hur kan ett lugnt föräldraskap användas? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kringa att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 - Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Detta är ABC

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Programmet har utvecklats av Stockholms stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultatet visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på barnets hälsa och utveckling.

Läs mer på allabarnicentrum.se

Anmälan

Vi startar nya grupper löpande. Håll utkik på Familjecentralens Facebooksida för mer information eller anmäl ditt intresse här så blir du kontaktad av gruppledarna när en ny grupp är aktuell.

Anmälan till ABC-föräldraträffar

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kommunstyrelsen i Hjo kommun.

Personuppgifter vi behandlar om dig: namn, barnets/barnens åldrar, mejladress, postadress och telefonnummer.

Hjo kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna hantera anmälningarna inför ABC-träffarna.

Den rättsliga grunden för att samla in personuppgifterna är allmänt intresse.

Den som får ta del av dina personuppgifter är berörd personal på Öppenvård Dialogen.

Personuppgifterna lagras i upp till ett år.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.