Faderskap/föräldraskap

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


När ett barn föds behöver föräldraskapet för den förälder som inte föder barnet fastställas. Om du är ensamstående behöver du även registrera detta.

Faderskapet/föräldraskapet fastställs digitalt hos Skatteverkets e-tjänst  inom 14 dagar från barnets födelse. Se Skatteverkets hemsida för mer information om hur man gör digital bekräftelse och när digital bekräftelse inte kan göras.
Detta kan ni också göra hos kommunens socialnämnd via en handläggare på socialtjänsten. Uppgifter om faderskapet/föräldraskapet skickas därefter av socialtjänsten till Skatteverket för inskrivning i folkbokföringen. Fastställandets syfte är dels till för att ge barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn, dels för att barnet ska ha kännedom om sitt ursprung.

Socialtjänsten får via skattemyndighetens födelseavier vetskap om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap om ni inte redan har bekräftat detta digitalt hos Skatteverket. När barnet är fött skickar socialtjänsten ett brev till modern med information samt en kallelse om tid för att träffa handläggare.

Fastställandet går till på olika sätt beroende på er familjebildning.

Tillvägagångssätt för fastställande av föräldraskap

Gift heterosexuellt par

Bekräftelse av faderskapet behövs inte. Mannen i äktenskapet förutsätts vara far till barnet och föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad.

Sammanboende heterosexuellt par, registrerade partnerskap eller
sammanboende samkönade par

Sammanboende heterosexuella par, registrerade partnerskap eller sammanboende samkönade par kan själva anmäla faderskapet via Skatteverkets e-tjänst (se länk ovan) för snabbare handläggning.

Vid registrering hos socialtjänsten sker bekräftelsen av faderskapet/föräldraskapet genom ett skriftligt godkännande. Godkännandet bevittnas av två personer. En anmälan om gemensam vårdnad kan också göras i samband med bekräftelsen. Om detta inte görs står modern som ensam vårdnadshavare.

Vid registrerade partnerskap eller sammanboende samkönade par är det viktigt att ni tar med samtyckesblanketten som den andra föräldern gjort inför den assisterade befruktningen samt dokumentation från kliniken som utfört befruktningen.

Ej sammanboende föräldrar

Besök bokas med modern för att utreda om det finns en förmodad fader. Därefter kallas fadern som får ge sin inställning till faderskapet, han kan även vid tveksamhet begära DNA-testning.

När det utretts vem som är far till barnet bekräftas föräldraskapet genom ett skriftligt godkännande. Godkännandet bevittnas av två personer.

En anmälan om gemensam vårdnad kan också göras i samband med bekräftelsen. Om detta inte görs står modern som ensam vårdnadshavare.

Ensamstående förälder via assisterad befruktning

Vid besöket får modern, genom att lämna in skriftligt intyg och dokumentation från behandlande klinik, styrka sina uppgifter. Utredningen skall sedan läggas ner och ingen fader kommer registreras.

Beslut om nedläggning av utredning sker av Hjo kommuns kommunstyrelse.