Medborgarundersökningen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Medborgarundersökningen är en undersökning som Statistiska Centralbyrån gör på uppdrag av kommunen. Invånarna får tycka till om kommunen och våra verksamheter.

Några av de områden som undersöks är:

 • skola och omsorg
 • boende och boendemiljö
 • trygghet i samhället
 • jämlikhet och integration
 • förtroende.

Undersökningen är en så kallad attitydundersökning, vilket innebär att den som svarar på undersökningen svarar på alla delar oavsett om man har erfarenhet av dem eller inte. Exempelvis: du svarar på frågor om äldreomsorgen, oavsett om du någonsin har kommit i kontakt med äldreomsorgen eller inte.

De flesta kommuner i Sverige gör en medborgarundersökning regelbundet, vilket innebär att det finns goda möjligheter att hitta intressanta jämförelser. Hjo kommun brukar jämföra med sig själv, med kommuner i liknande storlek (mindre än 10 000 invånare), och även till viss del med rikssnittet.

År 2022 

Hjo kommun gör undersökningen vartannat år. År 2022 hade medborgarundersökningens upplägg förändrats, därför har vi inga tidigare resultat att jämföra med. Undersökningen skickades ut till 1 000 Hjobor, slumpmässigt utvalda med en genomtänkt spridning i bland annat åldrar och boende i tätort/landsbygd. 

Generellt är resultaten för Hjo kommun högre än snittet i landet. Några områden där vi får positiva resultat är:

 • förskolan, vuxenutbildningen, äldreomsorgen och socialtjänsten
 • förtroende för politiker och anställda
 • skötsel av den offentliga miljön
 • utbudet av ställen att träffas på för äldre
 • kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet
 • kommunens klimatarbete
 • inflytande och information om kommunens verksamheter.

Mindre nöjda är Hjoborna med bland annat:

 • störande trafik
 • öppettider för idrott- och motionsanläggningar
 • polisnärvaro.