Medborgarundersökningen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Medborgarundersökningen är en undersökning som Statistiska Centralbyrån gör på uppdrag av kommunen, där man tittar på Hjobornas attityder i olika frågor.

Undersökningen är uppdelad i tre kategorier:

  1. Hjo kommun som en plats att leva och bo på
  2. Hjo kommuns olika verksamheter, samt
  3. Möjligheten till inflytande. 

Undersökningen är en så kallad attitydundersökning, vilket innebär att den som svarar på undersökningen svarar på alla delar oavsett om man har erfarenhet av dem eller inte. Exempelvis: du svarar på frågor om äldreomsorgen, oavsett om du någonsin kommit i kontakt med äldreomsorgen eller inte.

De flesta kommuner i Sverige gör en medborgarundersökning regelbundet, vilket innebär att det finns goda möjligheter att hitta intressanta jämförelser. Hjo kommun brukar jämföra med sig själv, med kommuner i liknande storlek (mindre än 10 000 invånare), och även till viss del med rikssnittet.

År 2020 visade förbättringar

Hjo kommun gör denna undersökning vartannat år. Resultatet från 2020 finns att ladda ner som PDF-fil på den här sidan. Undersökningen visar goda resultat i förhållande till andra kommuner och dessutom har resultaten förbättrats på många punkter sedan tidigare undersökningar. Hjoborna tycker att Hjo är en bättre plats att leva på nu än tidigare och man är också nöjdare med den kommunala verksamheten.  

Undersökningen går ut till cirka 800 Hjobor mellan 18-84 år, slumpmässigt utvalda av SCB men med en genomtänkt spridning i bl.a. åldrar, boende i tätort/landsbygd.