Förskola och skola

Förskola

Hjo kommuns mål med förskoleverksamheten är att skapa lustfyllda och lärande miljöer som är utvecklande för barnen.

Förskoleklass

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år erbjuder den kommunala skolan ditt barn en plats i förskoleklass.

Grundskola

Hjo kommuns grundskolor har som mål att ge alla elever goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

Gymnasieskola

Hjo kommun har cirka 350 elever som går på gymnasiet. Hjo kommun har ingen egen gymnasieskola utan köper gymnasieplatser i andra kommuner.

Vuxenutbildning

Vi har kurser i ämnen som ger behörighet till eftergymnasiala studier på universitet och högskolor.

Kvalitet och utveckling

På denna sida finns information om kvalitets- och utvecklingsarbetet som bedrivs inom förskolan och skolan.

Blanketter förskola och skola

Här hittar du alla blanketter för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, och utförare.

Olycksfallsförsäkring

Hjo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för olycksfallsskada som inträffar under ordinarie verksamhet samt resa till och från verksamheten.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies