Förskola och skola

Förskola

Hjo kommuns mål med förskoleverksamheten är att skapa lustfyllda och lärande miljöer som är utvecklande för barnen.

Förskoleklass

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år erbjuder den kommunala skolan ditt barn en plats i förskoleklass.

Grundskola

Hjo kommuns grundskolor har som mål att ge alla elever goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

Gymnasieskola

Hjo kommun har cirka 350 elever som går på gymnasiet. Hjo kommun har ingen egen gymnasieskola utan köper gymnasieplatser i andra kommuner.

Vuxenutbildning

Vi har kurser i ämnen som ger behörighet till eftergymnasiala studier på universitet och högskolor.

Vklass

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Kvalitet och utveckling

På denna sida finns information om kvalitets- och utvecklingsarbetet som bedrivs inom förskolan och skolan.

Blanketter förskola och skola

Här hittar du alla blanketter för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, och utförare.

Olycksfallsförsäkring

Hjo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för olycksfallsskada som inträffar under ordinarie verksamhet samt resa till och från verksamheten.

Kommunalt aktivitetsansvar

Har du inte fyllt tjugo år? Går inte på ett nationellt program på gymnasiet eller har ingen examen från gymnasiet? Då har kommunen ansvar att följa upp, stötta samt erbjuda dig lämpliga personliga åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera dig att påbörja eller återuppta en utbildning

Lokalbyten för elever på Guldkroksskolan och Skutan

Efter jullovet tas Estrid Ericsonskolan i bruk. Det innebär att flera av Barn och utbildnings verksamheter behöver byta lokaler. Här förtydligar vi vilken verksamhet som flyttar till vilken plats vid vilken tidpunkt.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies