Ikon webben Förskola och skola

Förskola

Hjo kommuns mål är att barn och elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden genom en förskola och skola präglad av trygghet och studiero. Hjo kommun har platsgaranti till förskola i kommunen inom tre månader. Förskola erbjuds för barn 1 till 5 år och allmän förskola för barn 3 till 5 år.

Grundskola

Hjo kommuns mål är att barn och elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden genom en förskola och skola präglad av trygghet och studiero.

Gymnasieskola

Hjo kommun har cirka 350 elever som går på gymnasiet. Hjo kommun har ingen egen gymnasieskola utan köper gymnasieplatser i andra kommuner. De flesta av kommunens gymnasieelever studerar inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg men kommunen erbjuder också vissa gymnasieutbildningar i egen regi.

Lärcentrum

Välkommen till Lärcentrum i Hjo! Hos oss kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, SFI och Komvux som särskild utbildning. Här finns även IM-programmet.

Kulturskolan

Hjo kulturskola är en plats för dig som vill utveckla dina kreativa talanger. Här har vi undervisning i grupp/enskilt på ett 20-tal instrument, sång, dans samt teater/musikal.

Elevhälsa

I Hjo kommun finns en gemensam elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Kommunalt aktivitetsansvar

Har du inte fyllt tjugo år? Går inte på ett nationellt program på gymnasiet eller har ingen examen från gymnasiet? Då har kommunen ansvar att följa upp, stötta samt erbjuda dig lämpliga personliga åtgärder.

Vklass

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Skolskjuts

Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

SOLA

SOLA är Hjo kommuns språk- och litteraturarbete med målet att på ett lekfullt sätt skapa goda förutsättningar för alla barn att utveckla sina språkliga förmågor och sitt intresse för litteratur.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies