Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd.

Byggprojekt

Hjo kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om en del av de byggnationer som kommunen ansvarar för.

Din bostad och tomt

Här hittar du information om bland annat inomhusmiljö, vatten och avlopp, djur, skadedjur och utomhusmiljön på din tomt.

Flytta till Hjo

Hjo Kommun är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet.

Hållbarhet, klimat och miljö

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. På de här sidorna kan du läsa om hur Hjo kommun arbetar med miljömässig hållbarhet.

Kommunens planarbete

Kommunens plan­arbete påverkar alla invånare i kommunen. Vill du veta hur bostäder, vägar, torg och parker planeras, eller vad som är på gång i ditt eget bostadskvarter har du möjlighet att ta del av detta.

Lediga bostäder och tomter

I Hjo kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i lägenhet.

Miljö och hälsoskydd

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Natur

Naturmiljön är en av kommunens viktigaste tillgångar som lockar människor till boende och verksamheter.

Kommunens fastighetsservice

Välskötta och rena lokaler är grundstommen för en bra inomhusmiljö och en bra arbetsmiljö. Medarbetare trivs och besökare får ett gott intryck om vi lyckas med detta. Rena lokaler är en bidragande faktor till social gemenskap, trivsel, trygghet och hälsa för barn, elever, äldre, medarbetare och besökare.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies