Ikon för bygga och bo. Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

Bygglov och anmälan

Ska du bygga ett nytt hus, bygga till, installera solceller, bygga altan eller installera en eldstad? Här hittar du information inför ditt bygglov eller anmälan.

Din bostad och tomt

Här hittar du information om bland annat inomhusmiljö, vatten och avlopp, djur, skadedjur och utomhusmiljön på din tomt.

Flytta till Hjo

Här finns information till dig som funderar på att flytta till Hjo och till dig som nyss har flyttat hit. Varmt välkommen!

Hållbarhet, klimat och miljö

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Nedan följer att antal sidor som visar på delar av det arbete som bedrivs i Hjo kommun för att bidra till hållbar utveckling.

Kommunens planarbete

Kommunens plan­arbete påverkar alla invånare i kommunen. Vill du veta hur bostäder, vägar, torg och parker planeras, eller vad som är på gång i ditt eget bostadskvarter har du möjlighet att ta del av detta.

Lediga bostäder och tomter

I Hjo kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i lägenhet.

Mark och exploatering

Som markägare har Hjo kommun ett ansvar både för den långsiktiga planeringen och för den löpande förvaltningen av den del vi äger.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies