Arbetsmarknadsenheten, AME

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Tre gula bokstäver som formar ordet "AME".

Arbetsmarknadsenhetens mål är att ge de kommuninvånare som kommer till oss så bra förutsättningar som möjligt för att skaffa sig en hållbar egen försörjning.

Vårt arbets- och förhållningssätt vilar på en salutogen och hälsofrämjande grund med utgångspunkt i att arbete är en friskfaktor för individen, familjen och samhället. Vi lägger fokus på dina styrkor och resurser för att stötta dig på din väg till en egen försörjning.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten samarbetar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Skövde-HjoTiBorg.

  • Arbetscentrum

    På Arbetscentrum arbetar arbetshandledare som coachar, stöttar och rustar dig för att komma vidare in på arbetsmarknaden.

  • Vägledningscentrum

    På Vägledningscentrum träffar du en arbetsmarknadshandläggare som tillsammans med dig kartlägger dina mål, behov och resurser. Därefter görs en individuell plan för hur du ska komma vidare mot en egen försörjning genom arbete eller studier.

  • Arbetsförberedande aktiviteter

    Vi har samlat och listat olika aktiviteter som arrangeras av Arbetscentrum. Klicka på aktiviteten du vill veta mer om så kan du läsa vad just den handlar om. Aktiviteterna är till för de deltagare som är inskrivna på kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet och det är du och din handläggare som kommer överens om vilka aktiviteter du kan delta i.