SOLA kommunens språk och litteraturarbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En vuxen sitter med ett barn i knät i ett bibliotek.

SOLA - Hjo kommuns Språk och Litteraturarbete med målet att på ett lekfullt sätt skapa goda förutsättningar för alla barn att utveckla sina språkliga förmågor och sitt intresse för litteratur. Samtliga förskolor och fritidshem är certifierade litteraturavdelningar*. Språk och litteraturarbetet finns också med som en naturlig del i förskoleklass och i lågstadiet.

För små barn utgör läsning en betydelsefull byggsten i språkutvecklingen. Högläsning tränar uppmärksamhet, koncentration och ger ett grundläggande ordförråd. Att ha ett fullgott ordförråd och en väl utvecklad läsförståelse är fundamentalt för allt lärande. Att få lyssna till högläsning skapar därtill trygghet, närhet och gemenskap. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är i allra högsta grad en rättvise- och demokratifråga. Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer är därför en av hörnstenarna i förskolans och skolans verksamhet och lägger grunden till deras läs- och skrivutveckling.

*En språk- och litteraturavdelning i Hjo kommun:

 • Arbetet med språk och litteratur ska innefatta läroplanens övriga målområden.
 • Har en inbjudande litterär miljö både ute och inne.
 • Bjuder in barn i olika litterära världar och arbetar med litteratur från olika genrer.
 • Läser både för och med barn.
 • Ger barn möjligheter att utveckla sina tankar, reflektera och resonera över både text och bild via boksamtal.
 • Använder digitala verktyg för att förstärka det språkliga och litterära arbetet.
 • Samtalar fördjupat och utvidgat, både med varje enskilt barn och i grupp.
 • Skriftspråket ska vara väl synligt på avdelningen.
 • Ser flerspråkighet som en tillgång.
 • Samverkar aktivt med biblioteket.
 • Har vuxna som är läsförebilder.
 • Vägleder föräldrar om passande böcker för deras barn.
 • Tar del av och omsätter aktuell forskning inom området.

Arbetet innefattar läroplanens övriga målområden och sker i nära samarbete med biblioteket i Hjo kommun.

Läshjältar i ett unikt språk- och litteraturarbete

Unikt språk och - litteraturprojekt i Hjo kommun