Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet sträcker sig från år 2022-2025.

Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” riktar sig till alla som medverkar till att vi uppnår de svenska miljömålen i Västra Götaland. De fyra stora utmaningarna i Västra Götaland är:

  • Minskad klimatpåverkan och ren luft
  • Hållbar användning av vattenmiljöer
  • Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
  • God boendemiljö och hållbar konsumtion

Hjo har valt ett antal åtgärder att arbeta med under de här åren. Här ger vi några exempel, alla åtgärder finns i dokumentet i länklistan på den här sidan. 

Hållbar användning av vattenmiljöer

  • Skapa handlingsplaner för förorenade områden, till exempel tar vi fram en åtgärdsplan för att sanera Sanna friluftsområde, tillsammans med länsstyrelsen och Miljösamverkan Östra Skaraborg.
  • Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen genom att till exempel erbjuda toatömning, skrota uttjänta båtar och se över möjligheterna att erbjuda el-laddning av båtmotorer.

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

  • Skydda och utveckla tätorters grönområden.
  • Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter, genom att till exempel utöka och bygga ihop våra gång- och cykelbanor.

Vilka har tagit fram programmet?

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025.

Läs mer om Utmaningarna och våra åtaganden via länkarna på den här sidan.