Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet sträckte sig fram till 2020, men blev därefter förlängt till 2021.

Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” riktar sig till alla som medverkar till att vi uppnår de svenska miljömålen i Västra Götaland. De fyra stora utmaningarna i Västra Götaland är:

  •  Minskad klimatpåverkan och ren luft
  •  Hållbar användning av vattenmiljöer
  • Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
  • God boendemiljö och hållbar konsumtion

Inom dessa fyra områden finns det sammanlagt 46 åtgärder som aktörerma kan åta sig att arbeta med. Hjo kommun har utgått ifrån sin hållbarhetsstrategi och utifrån den valt ut ett antal åtaganden som vi kommer att arbeta vidare med under 2018-2021.

Vilka har tagit fram programmet?

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2021.

Läs mer om Utmaningarna och våra åtaganden via länkarna på den här sidan.