Hållbara måltider

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En maträtt med sallad på en tallrik.

Genom att ändra våra matvanor kan vi minska utsläppen av växthusgaser och bidra till biologisk mångfald. Det krävs att vi gör medvetna val för att vi ska nå upp till hållbarhetsmålen.

En hel fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten. Maten bidrar också till övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel.

Men mat kan även påverka miljön positivt, till exempel landskapet och den biologiska mångfalden. Det är därför av stor betydelse för miljön vilken mat vi väljer att äta.

Hjo är med i Väst-Sveriges satsning Klimat 2030 där Hållbara måltider är ett utvalt fokusområde. Vi arbetar för att våra livsmedel ska belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Ett sätt att göra detta är att minska köttkonsumtionen och öka andelen grönsaker.

Genom att äta mindre men miljömässigt bättre, närproducerat kött från betande djur som hjälper till att hålla marker öppna, så gör vi en viktig insats för planeten.  Vi strävar också efter att måltiderna ska vara närproducerade och säsongsanpassade.

Genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd kan vi på sikt också gynna lokala gröna näringar och minskade utsläpp av växthusgaser.