Ungdomar med extrajobb på särskilda boenden lockas av vårdyrket

Två bilder där ungdomar från Ung omsorg spelar spel med en boende på Sigghusberg/Sjöryd.

14 juni 2024

Näringsliv och arbete, Stöd och omsorg

Sen i höstas jobbar 20 ungdomar extra på kommunens särskilda boenden, genom projektet Ung omsorg. I en enkät framgår att 44 % av dem kan tänka sig att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och 100 % kan tänka sig att jobba extra inom vård och omsorg även i framtiden.

Projektet Ung omsorg innebär att ungdomar jobbar extra med att besöka kommunens särskilda boenden ett par timmar varje helg. Ungdomarna umgås med de äldre och anordnar aktiviteter. Förhoppningen är att skapa guldkant på de äldres vardag, öka intresset för vårdyrket och ge högstadieelever chansen till ett första extrajobb.

Positiva till fortsatt arbete inom vård och omsorg

I enkäten som Ung omsorg har gjort med ungdomarna som jobbar extra i Hjo svarade 44 % att de kan tänka sig gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Det är betydligt högre än riksgenomsnittet på 29 % (i Ung omsorgs enkäter). Dessutom svarar 100 % att de kan tänka sig att arbeta extra inom vård och omsorg vid sidan av kommande studier.

Det känns jätteroligt att våra unga får uppleva det positiva och fina med äldreomsorgen. De är ju framtidens medarbetare och vi kommer att behöva dem, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.  

Alla kan rekommendera jobbet till en kompis

100 % av ungdomarna som svarat på enkäten (16 personer) kan rekommendera extrajobbet till en kompis och 69 % kan tänka sig att vidareutbilda sig till ett vårdyrke. 75 % har fått en mer positiv bild av äldreomsorgen; ingen har fått en sämre bild av verksamheten.

I enkäten fick ungdomarna också svara på frågor om vad jobbet har betytt för dem och för de äldre. Här är några av svaren:

De har varit glada, de gillar att vi kommer dit, de har de roligt, de är ju taggade när vi kommer och så.

Jag tycker att det är ett väldigt roligt jobb och få komma dit och umgås med de, man har längtat till nästa gång.

Jag har dels fått några vänner, men också fått träffa de äldre vilket är mysigt, man lär sig mycket när de pratar och får se hur dom har det

Hur fungerar Ung omsorg?

Varje särskilt boende i kommunen får besök av några av ungdomarna två timmar varje helg. Ungdomarna utför inga omsorgsuppgifter utan anordnar till exempel aktiviteter som passar på boendet. På varje boende finns en ung omsorgsambassadör i den ordinarie personalen, som har regelbundna avstämningar med den ungdom som har utsetts till teamledare.