Gator, vägar och torg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser.

 • Stora Torget Hjo

  Stora torget – ett gångfartsområde

  Stora Torget i Hjo är ett gångfartsområde. Här färdas alla på de gåendes villkor. I en liten stad är gångfartsområde en perfekt kombination av begränsning och tillgänglighet. I en modern stad prioriteras gående framför bilister.

 • Stora Torget Hjo

  Torghandel

  På stora torget i Hjo är det torghandel alla helgfria onsdagar och lördagar.

 • Skylt för enskild väg som det är snö på

  Enskilda vägar

  En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvaret för vägen kallas för väghållare. Om det finns flera fastigheter längs vägen brukar det vara en vägsamfällighet som ansvarar. Du kan få kommunalt underhållsbidrag för enskilda vägar.

 • Traktor som sopar rent en gata

  Städning av gator och torg

  Vår målsättning är att våra gator och torg ska upplevas så rena och trevliga som möjligt.

 • Toalettskylt för man, kvinna och handikapptoalett

  Offentliga toaletter

  I Hjo finns flera offentliga toaletter. Här kan du läsa var de finns och när de är öppna.

 • Traktor som plogar bort snö

  Snöröjning och sandning

  plogning, ploga, snöskottning, skotta