Vi bygger säkrare cykelväg vid Hammarnskolan – del av Kvarngatan avstängd

Exteriör Hammarnskolan

18 juni 2024

Förskola och skola, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Från den 18 juni är sträckan mellan Hammarnskolan och korsningen Hammarsvägen/Kvarngatan avstängd. Avstängningen gäller både fotgängare, cyklister och fordon.

Cykelvägen mellan Hjoån och Hammarsvägen kommer att flyttas till andra sidan gatan för att cyklister och fotgängare inte ska behöva korsa gatan på vägen från Hjoåns dalgång till Kvarngatan.

Farthinder i korsningen Hammarsvägen/Kvarngatan

I korsningen Hammarsvägen/Kvarngatan kommer vi också att bygga en så kallad förhöjd korsning (farthinder) för att öka säkerheten och minska hastigheten.

Fler hämta-lämna-platser vid Hammarnskolan

Samtidigt ska vi förbättra och utöka antalet hämta-lämna-parkeringsplatser framför Hammarnskolan.

Under arbetet stängs sträckan av med staket och skyltar kommer att visa alternativa vägar.

Arbetet beräknas vara färdigt till skolstarten.