Så informerar kommunen vid kriser och allvarliga händelser

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen och på kommunens Facebook sida om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar.

Vid kriser och allvarliga händelser, så kallade extraordinära händelser, kan du också söka information via kommunens Kontaktcenter, telefon 0503-350 00. Vid större eller mer långvariga extraordinära händelser kommer kommunen att upprätta en upplysningsscentral, dit du kan ringa om du har frågor.

Vid en extraordinär händelse kan du informeras på följande sätt:

  • Genom att ett "Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA" sänds ut via radio, telefon och/eller som ett rullande textmeddelande på TV. 
  • Här på Hjo kommuns webbplats. Vid en större händelse kommer kommunens startsida att helt eller nästan helt användas för att informera om händelsen.
  • Via kommunens officella Facebooksida.
  • Via SOS Alarms krisinformationsnummer 113 13.
  • Vid elavbrott eller andra händelser när det är omöjligt att sända information via webb, radio eller TV kan information spridas via flygblad, anslag på anslagstavlor och dörrknackning. Eventuellt kan även högtalarbilar användas.

Krisinformation.se - myndighetsinformation vid nationella kriser

Vid riksomfattande extraordinära händelser, till exempel en pandemi, en stor olycka eller en naturkatastrof, kan du även hitta information om händelsen och svenska myndigheters insatser på webbplatsen krisinformation.se.