Avfall och återvinning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Gröna containrar på en återvinningsstation.

Avfallshanteringen i Hjo kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfall & Återvinning Skaraborg, AÅS.

Här hittar du Avfall och Återvinning Skaraborgs e-tjänster. Du kan till exempel:

 • Anmäla utebliven tömning
 • Ändra ditt abonnemang
 • Anmäla ägarbyte vid försäljning och köp av fastighet
 • Ansöka om uppehåll i sophämtning, latrinhämtning och slamtömning
 • Ansöka om återvinningskort
 • Beställa matavfallspåsar till flerbostadshus
 • Beställa extratömning av sopkärl
 • Ställa fakturafrågor

AÅS ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet i Hjo. Information om sophanteringen finns på AÅS hemsida. Där finns bland annat information om aktuella avgifter för sophämtning och grov- och byggavfall.

Återvinningscentral

I Hjo finns en återvinningscentral som drivs av Avfall & Återvinning Skaraborg. Återvinningscentralen (sopstationen)  ligger på Timmervägen 1. Information om aktuella öppettider på återvinningscentralen finns på AÅS hemsida.

Insamlingsplatser/Återvinningsstationer

I kommunen finns även sex insamlingsplatser. Även dessa sköts av AÅS. På insamlingsplatserna kan du bara lämna förpackningar. Här kan du se var insamlingsplatserna ligger, samt göra en felanmälan, till exempel vid nedskräpning eller om en behållare är full.

Eldning av avfall

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, har också information om eldning av avfall. Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Det är heller inte tillåtet att elda trädgårdsavfall, grenar eller kvistar inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse. Läs mer om detta på MÖS hemsida.

Eldning inom privat fastighet

Eldning ska anmälas till räddningstjänsten. Räddningstjänsten är intresserad av information gällande var ni tänker elda, hur ni tänker elda och vad ni tänker elda. Räddningstjänsten svarar vid behov på era frågor och ger er råd.

Den som tänder elden är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks.

Den ansvarige ska:

 • Kontrollera vilken brandrisk som råder i området enligt gällande brandriskprognos. Prognosen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps.
 • Hålla ett ur spridningssynpunkt tillräckligt avstånd från elden till byggnader, fordon, människor och annat som kan ta skada av elden.
 • Ta hänsyn till rökspridning mot till exempel vägar och andra fastigheter.
 • Se till att tillräcklig släckutrustning finns tillgänglig.

Eldning bör ske före mörkrets infallande för att minska risken för onödiga larm till räddningstjänsten.