Uteservering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Den här informationen är framtagen för att informera dig som restaurang-, café- och fastighetsägare om de krav som finns när du vill ”sätta upp” en uteservering.

Polisen ger tillstånd

Det är polismyndigheten som ger dig tillstånd att öppna uteservering. Polisen tittar på om ordningen och säkerheten omkring uteserveringen kan fungera.
Polisen skickar sedan vidare ansökan till samhällsbyggnadsavdelningen på Hjo kommun som ger markupplåtelse.

När du får tillstånd får du därför regler och villkor från både polismyndigheten och Hjo kommun som du måste följa för att få behålla tillståndet.

Blanketten från polisen heter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

... Men först ska du höra med kommunen

Innan du skriver din ansökan är det bra att du kontaktar Hjo kommun. Du behöver bland annat kontrollera med samhällsbyggnadsavdelningen om platsen är lämplig samt om utformningen av din uteservering fungerar.

Du behöver anmäla till Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) att du planerar att utöka/förändra din livsmedelsverksamhet och om du ska servera alkohol behöver du även söka serveringstillstånd

Ska du dessutom ha gasolvärmare eller liknande anordningar ska du kontakta och anmäla detta hos Räddningstjänsten Skaraborg.

När ska du söka

Var ute i god tid! Du bör söka tillstånd minst två månader innan du vill öppna din uteservering. Ibland måste du göra ändringar och söka andra tillstånd innan du får klartecken.

Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nya ägaren och den gamla ägaren måste återkalla sitt tillstånd hos polisen.

Skriv i ansökan vilket år, datum och mellan vilka klockslag du önskar ha öppet. Tillstånd lämnas i första hand för sommarsäsongen (1 april - 30 september)

Betala för uteserveringen

Polisen tar ut en avgift när du ansöker om markupplåtelse, länk högre upp på sidan. Observera att din ansökan inte behandlas förrän avgiften är betald. Du ska även betala hyra till samhällsbyggnadsavdelningen Hjo kommun för den mark du använder till uteserveringen. Du faktureras i slutet av säsongen.

Du hittar all information som du behöver i Riktlinjer för uteservering i Hjo

Taxor och avgifter allmän platsmark