Dataskyddsombud

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har ett dataskyddsombud som bland annat kontrollerar att kommunen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de finns registrerade hos oss, det vill säga de personer vars personuppgifter kommunen behandlar.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument.

Kontakta dataskyddsombudet 

Om dina personuppgifter finns registrerade hos Hjo kommun kan du vända dig till dataskyddsombudet för att få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vad dina rättigheter är och hur du går till väga för att utöva dem. Hjo kommun samverkar med Skövde kommun och nås därför via Skövde kommun.

Dataskyddsombudet nås via kontaktcenter eller e-post:
0500 - 498000
dataskyddsombud@skovde.se

Läs mer om vad en personuppgift är och vår hantering av personuppgifter.