Kommunalt aktivitetsansvar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Är du under tjugo år, går inte på gymnasiet och saknar examen från gymnasiet? Då har kommunen ansvar att följa upp, stötta samt erbjuda dig lämpliga personliga åtgärder.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera dig att påbörja eller återuppta en utbildning (Skollagen 2010:800. kapitel 29, 9 §).

I Hjo kommun finns en kommunalt aktivitetsansvarig som tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren kan erbjuda dig stöd som får dig att komma vidare i livet genom att du kan få hjälp med:

  • studie- och yrkesvägledning
  • motiverande samtal
  • att söka till olika utbildningar till exempel gymnasiestudier, folkhögskola eller annan vuxenutbildning
  • att söka praktikplats eller arbete
  • studiebesök på olika skolor och utbildningar
  • stöttning vid kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen

Nuläge och målplanering

Vid det första mötet sker en kartläggning kring nuläge, förutsättningar, behov och mål. Vi diskuterar eventuellt tillsammans med dina vårdnadshavare vad som har lett till den nuvarande situationen samt tankar och önskemål inför framtiden. Vi gör sedan upp en personlig plan för hur vi på bästa sätt kan gå vidare och stötta dig i fortsättningen.