Särskilt boende

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Den som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till särskilt boende.

Du kan beviljas särskilt boende om du har varaktiga och omfattande behov av tillsyn och stöd, större delen av dygnet. Dina svårigheter behöver vara så stora att det inte är tillräckligt med enbart boendestöd hemma hos dig.

Det är dina mål och behov som styr hur omfattande stödet blir. Är ditt mål att i framtiden kunna bo i en bostad utan personal, så är det ett mål ni kan arbeta för.

Om du har behov av särskilt boende kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Hjo kommun har inga egna boenden utan upphandlar platser när det är aktuellt.