Familj, barn och ungdom

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem.

Ibland kan detta innebära enstaka samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Om du är orolig för hur ett barn har det, misstänker att det far illa och behöver stöd eller skydd, bör du vända dig till oss för att göra en anmälan. Är du tveksam kan du alltid rådgöra med oss, om du vill kan du få vara anonym.

 • En tom gunga, men i skuggan ser det ut som att ett barn sitter på gungan.

  Barn som far illa - orosanmälan

  Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling. Som barn räknas man till dess att man fyller 18 år.

 • Illustration av fyra glada barn som hoppar upp i luften.

  Familjecentralen Arken

  Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleåldern.

 • Pappa och barn cyklister gör high five efter cykeltur

  Bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

  Vi behöver fler engagerade vuxna som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang.

 • En ung person med hatt sitter och tittar ut över ett fält med gräs.

  För barn, ungdomar och unga vuxna

  Här hittar du som är barn, ungdom eller ung vuxen mer information om vilken hjälp som finns att få.

 • Två föräldrar på promenad i skogen med två små barn.

  För vårdnadshavare och föräldrar

  Här finns information till dig som är vårdnadshavare eller förälder. Du hittar bland annat information om familjerådgivning, föräldrastöd och familjerätt.