Familj, barn och ungdom

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära enstaka samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Ansök om stöd

Några av socialtjänstens insatser är behovsbedömda, vilket innebär att du kan ansöka om dem genom att ta kontakt med socialtjänsten. Du hittar kontaktuppgifterna under "kontakt" högre upp på den här sidan.

I samarbete med dig och din familj gör en socialsekreterare en utredning för att bedöma vilka behov av stöd ni har. Du behöver inte veta vilken typ av stöd du behöver när du kontaktar oss. Det är socialsekreterarens uppgift att tillsammans med er komma fram till vad ni behöver.

Exempel på behovsbedömda insatser är familjebehandling, kontaktfamilj och boende i familjehem. Om ni har fått råd och stöd via öppenvården Dialogen och de träffarna inte har varit tillräckliga, så kan ni ansöka om fortsatt stöd via familjebehandling.

Gör en orosanmälan

Om du är orolig för hur ett barn har det, misstänker att det far illa och behöver stöd eller skydd, bör du vända dig till oss för att göra en orosanmälan. Är du tveksam kan du alltid rådgöra med oss, om du vill kan du få vara anonym.

 • En tom gunga, men i skuggan ser det ut som att ett barn sitter på gungan.

  Barn som far illa - Orosanmälan

  Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan. Det räcker att du är orolig för ett barn eller en ungdom för att göra en anmälan. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade, men du behöver kunna beskriva din oro. Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa.

 • Illustration av fyra glada barn som hoppar upp i luften.

  Familjecentralen Arken

  Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleåldern.

 • Bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

  Vi behöver fler engagerade vuxna som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang.

 • För barn, ungdomar och unga vuxna

  Här hittar du som är barn, ungdom eller ung vuxen mer information om vilken hjälp som finns att få.

 • Två föräldrar på promenad i skogen med två små barn.

  För vårdnadshavare och föräldrar

  Som vårdnadshavare eller förälder kan du få stöd från socialtjänsten. En del insatser behöver du få beviljade från en socialsekreterare, men det finns också insatser som du kan få utan biståndsprövning.