Skyfall och översvämning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En översvämmad yta med ett träd och en vägskylt som sticker upp ur vattenmassorna.

Stora regnmängder under kort tid kan orsaka översvämning.

Exempel på konsekvenser

 • Stora vattenskador på byggnader efter översvämmade källare, gator eller liknande.
 • Skadade vägar – framförallt grusvägar.
 • Slukhål i vägar och andra öppna områden.
 • Ökade och snabbare flöden i åar, bäckar och floder.
 • Problem med avloppssystem.
 • Störningar i vattenförsörjning.

Det du kan göra

 • Se över om din bostad har en ökad risk att drabbas av översvämningar.
 • Planera för att snabbt kunna täta eller utrymma de delar av bostaden som kan drabbas av översvämningar.
 • Se över om dina grannar har liknande problem och om ni kan investera i skyddsåtgärder som barriärer, sandsäckar, pumpar eller liknande tillsammans.
 • Om en vädervarning om mycket nederbörd utfärdats – förbered dig och de platser som kan drabbas.
 • Sopa rent eventuella brunnar och andra avlopp för att underlätta avrinning.
 • Rensa källare och andra utrymmen där vatten kan läcka in på föremål som är känsliga för väta.