Skyfall och översvämning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En vägskylt och ett träd sticker upp ur vatten.

Stora regnmängder under kort tid kan orsaka översvämning.

Exempel på konsekvenser

 • Stora vattenskador på byggnader efter översvämmade källare, gator eller liknande.
 • Skadade vägar – framförallt grusvägar.
 • Slukhål i vägar och andra öppna områden.
 • Ökade och snabbare flöden i åar, bäckar och floder.
 • Problem med avloppssystem.
 • Störningar i vattenförsörjning.

Det du kan göra

 • Se över om din bostad har en ökad risk att drabbas av översvämningar.
 • Planera för att snabbt kunna täta eller utrymma de delar av bostaden som kan drabbas av översvämningar.
 • Se över om dina grannar har liknande problem och om ni kan investera i skyddsåtgärder som barriärer, sandsäckar, pumpar eller liknande tillsammans.
 • Om en vädervarning om mycket nederbörd utfärdats – förbered dig och de platser som kan drabbas.
 • Sopa rent eventuella brunnar och andra avlopp för att underlätta avrinning.
 • Rensa källare och andra utrymmen där vatten kan läcka in på föremål som är känsliga för väta.