Skolskjuts för gymnasieelever

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En vägskylt med texten "Skolskjuts".

Kommunen har inte någon laglig skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever (förutom gymnasiesärskolan), däremot har gymnasieelever, t.o.m. vårterminen det år de fyller 20 år, rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Busskort

Busskort får du från skolan du sökt till. Om du vill ha mer information om busskort, så kontakta din skola. För övriga ärenden eller frågor, så är du välkommen att kontakta vår skoladministratör.

Reseersättning

Kommunen ersätter gymnasieelever för dagliga resor mellan hemmet och skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till ersättning ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till skola/hållplats, minst vara:

  • Avstånd till skola: 6,0 km
  • Avstånd till hållplats: 6,0 km

Ersättningen för resekostnader sker i form av busskort för resa inom reguljär kollektivtrafik. I de fall avståndet till närmaste hållplats är längre än vad avståndsreglerna anger kan elev ansöka om anslutningsersättning för egna resor. Ersättningen betalas för max två enkelresor till och från hållplatsen per skoldag enligt den skattefria delen av den statliga milersättningen. Blankett för ansökan om anslutningsersättning och reseräkning hittar du här, under Skolskjuts.

Gymnasieelever kan efter förfrågan hos kollektivtrafikenheten få tillstånd att åka med skolskjuts för grundskolan och gymnasiesärskolan i mån av plats i fordon som ändå går förbi och där det inte innebär några extra kostnader för kommunen.