Enskilda vägar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Skylt för enskild väg som det är snö på

En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvaret för vägen kallas för väghållare. Om det finns flera fastigheter längs vägen brukar det vara en vägsamfällighet som ansvarar. Du kan få kommunalt underhållsbidrag för enskilda vägar.

Kommunalt underhållsbidrag kan ges för enskilda vägar (inte statsbidrags-berättigade). Bidraget är 1,90 kr/meter för den del som överstiger 200 meter, dock längst 800 meter.

Följande gäller för att du ska få bidrag:

  • Vägen ska leda till hus för åretruntboende
  • Bom eller skylt "privat väg" får inte sättas upp
  • Karta där vägen är markerad ska medfölja ansökan

Bidrag för underhåll av vägsamfällighet

Kommunalt underhållsbidrag kan ges för vägsamfälligheter (statsbidragsberättigade) för de vägdelar som ligger i Hjo kommun. Det kommunala bidraget grundas på Trafikverkets beslut och är max 20 procent av den av Trafikverkets godkända driftskostnad.