Ikon för kommun och politik. Kommun och politik

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta Hjo kommun på telefon, mejl eller genom ett besök i Kulturkvarteret.

Borgerlig begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Borgerlig vigsel

Vill ni gifta er borgerligt i Hjo? En borgerlig vigsel är en rättsligt bindande vigsel utan religiösa inslag. Här kan ni läsa mer om hur ni gör för att gifta er borgerligt.

Ekonomi

Budget, årsredovisning, fakturering, skatter och avgifter.

Folkhälsa

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv.

Frivilligverksamhet

Hjo kommun har flera verksamheter där frivilliga bidrar med sin tid, kunskap och medmänsklighet. Som frivillig kan du bland annat hjälpa barn att läsa läxor, ringa en person som vill ha ett dagligt samtal eller besöka ett boende eller en enskild person i hemmet.

Statistik om kommunen

Medborgarundersökningar, Synpunkten, Kommunens kvalitet i korthet och hållbar utveckling.

Om Hjo

I Hjo kommun – lever och verkar cirka 9 000 människor. Kommunen är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet.

Påverka, insyn och delaktighet

Synpunkten, val, visselblåsning och överklagan.

Politik och organisation

Protokoll, sammanträden, kontaktuppgifter till politiker och styrdokument.

Stipendier, fonder och priser

Här presenterar vi de priser samt donationsfonder som Hjo kommun delar ut årligen.

Sponsring

Hjo kommun kan sponsra aktiviteter som bidrar till positiv marknadsföring av kommunen. Ansök senast 28 februari, 30 april, 31 augusti eller 30 november.

Trygghet & säkerhet

I Hjo kommun är tryggheten i fokus; vi arbetar aktivt med säkerhet och trygghet genom en rad åtgärder.

Hjo kommuns vision

Hjo kommuns vision lyder "I Hjo skapar vi framtiden tillsammans". Här kan du ta del av kommunens vision, utvecklingsområden och kommunfullmäktiges mål.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies