Kommun och politik

Kontakt Hjo kommun

Kontaktcenter finns till för dig, du som bor, besöker eller helt enkelt är intresserad av Hjo kommun. Vi arbetar för att du ska få den bästa servicen i alla ärenden du har med oss.

Ekonomi

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas.

Gifta sig, partnerskap och borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande men utan religiösa inslag. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare.

Kommunens organisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation.

Kvalitet och utveckling

Att vara en öppen och lättillgänglig kommun är viktigt för oss. Det är bara då vi kan skapa dialog och delaktighet i hela kommunen.

Om Hjo

I Hjo kommun – lever och verkar cirka 9 000 människor. Kommunen är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet.

Påverka, insyn och delaktighet

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen.

Sammanträden och protokoll

Här hittar du enkelt sammanträdestider i kommunen och protokoll från sammanträden som ägt rum.

Så fungerar en kommun

En kommun är en sammanslutning av invånare inom ett specifikt geografiskt område.

Så styrs Hjo

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs.

Trygghet & säkerhet

I Hjo kommun är tryggheten i fokus; vi arbetar aktivt med säkerhet och trygghet genom en rad åtgärder.

Vision, mål och resultat

Läs mer om hur vår vision "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" styr det dagliga arbetet i kommunen och hur vi följer upp resultatet av vårt arbete.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies