Kommun och politik

Kontakt Hjo kommun

Kontaktcenter finns till för dig - du som bor, besöker eller helt enkelt är intresserad av Hjo kommun. Vi arbetar för att du ska få den bästa servicen i alla ärenden du har med oss.

Ekonomi

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas.

Kvalitet och utveckling

Att vara en öppen och lättillgänglig kommun är viktigt för oss. Det är bara då vi kan skapa dialog och delaktighet i hela kommunen.

Om Hjo

I Hjo kommun – lever och verkar cirka 9 000 människor. Kommunen är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet.

Påverka, insyn och delaktighet

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen.

Sammanträden och protokoll

Här hittar du enkelt sammanträdestider i kommunen och protokoll från sammanträden som ägt rum.

Så styrs Hjo

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. De ansvarar t ex för skolor, barnomsorg, socialtjänst, parker och fastigheter, kulturverksamhet samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Styrdokument

Här finner du alla de styrdokument som är politiskt antagna i Hjo kommun.

Trygghet & säkerhet

I Hjo kommun är tryggheten i fokus; vi arbetar aktivt med säkerhet och trygghet genom en rad åtgärder.

Vision och målmodell

Läs mer om hur vår vision "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" styr det dagliga arbetet i kommunen och hur vi följer upp resultatet av vårt arbete.

Volontär- och frivilligverksamhet

Volontärtorget i Hjo har i uppgift att öka, bredda och stötta frivilliga insatser av och för invånarna i Hjo. Detta gör vi genom att samordna kontakter mellan volontärer och arenor där volontärer kan verka, såsom ideella föreningar och offentliga verksamheter. Bli volontär via Volontärtorget och berika ditt eget och andras liv!

Hjo 2030!

Nu inleder vi arbetet med att, tillsammans med Hjoborna, se över Hjo kommuns vision och mål. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi kallar arbetet för "Hjo 2030".

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies