Ikon webben Kommun och politik

Kontakt Hjo kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunen samt öppettider till kommunens Kontaktcenter och receptionen i Stadshuset.

Borgerlig begravning

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande men utan religiösa inslag. Det är länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare.

Ekonomi

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas.

Folkhälsa

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv. Hjo kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, där Folkhälsorådet utgör arena för samverkan.

Frivilligverksamhet

I Hjo kommun finns flera verksamheter som bygger på att frivilliga ställer upp och bidrar med sin tid, kunskap och medmänsklighet. Som frivillig kan du till exempel hjälpa barn att läsa läxor eller ringa en person som vill ha ett dagligt samtal.

Kvalitet och utveckling

Att vara en öppen och lättillgänglig kommun är viktigt för oss. Det är bara då vi kan skapa dialog och delaktighet i hela kommunen.

Om Hjo

I Hjo kommun – lever och verkar cirka 9 000 människor. Kommunen är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet.

Påverka, insyn och delaktighet

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen.

Politik och organisation

Kommunen styrs av politiker som har valts av dig som kommuninvånare. De ansvarar bland annat för skolor, barnomsorg, socialtjänst, parker och fastigheter, kulturverksamhet samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Stipendier, fonder och priser

Här presenterar vi de priser samt donationsfonder som Hjo kommun delar ut årligen.

Sponsring

Hjo kommunen har nya riktlinjer för sponsring. Riktlinjerna syftar till att alla ansökningar ska bedömas så enhetligt och konsekvent som möjligt. Det innebär att alla som är intresserade av ett sponsorsamarbete med kommunen måste från och med 2020 göra en formell ansökan.

Trygghet & säkerhet

I Hjo kommun är tryggheten i fokus; vi arbetar aktivt med säkerhet och trygghet genom en rad åtgärder.

Vision och Hjo 2030

”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” är kommunens vision och ledstjärna sedan 2012.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies