Extremvärme, torka och vattenbrist

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En termometer visar 38 grader, i bakgrunden syns blå himmel och solen.

Under vår- och sommarmånaderna kan temperaturen bli mycket hög vilket kan få allvarliga konsekvenser i samhället. Om det sammanfaller med minskad nederbörd ökar även risken för torka i skog och mark samt vattenbrist.

På grund av stigande temperaturer globalt och förändrade väderförhållanden orsakat av klimatförändringarna är risken för längre, torrare och varmare somrar större. Det innebär att när det blir varmt så är det varmare längre och samtidigt torrare. När det regnar så sker under en kortare tidsperiod och väldigt kraftigt.

Extremvärme

När det blir riktigt varmt får det konsekvenser på samhället. Bland annat:

 • Svårare att arbeta utomhus på grund av värmen.
 • Risk för elbrist på grund av ökad användning för att kyla bostäder, kontor och liknande.
 • Risk för värmeutmattning – framförallt hos äldre.
 • Svårt att kyla bostäder – svårare att kunna vila.
 • Svårare att kyla mat och vatten – hög belastning på kylar och frysar.

Vad kan du göra?

 • Håll dig i skuggiga områden där du kan.
 • Hindra solen från att direkt skina in i bostaden.
 • Ventilera in luft i bostaden från skuggiga och svalare håll.
 • Undvik att vistas utomhus på eftermiddagen – då det är som varmast.
 • Drick ordentligt med vätska och glöm inte att äta mat för att ge kroppen energi att hantera svettning och den belastning som värmen innebär.
 • Kyl dig själv med en kall dusch eller genom att hålla kylpaket mot nacken, insidan av låret eller i armhålan.
 • Skölj händer och fötter i varmt vatten innan du ska sova för att öppna porer och öka värmeutstrålningen.
 • Hjälp äldre personer som bor ensamma i din närhet med vardagsbestyr som att handla mat, dra för gardiner, hålla dem sällskap eller liknande.

Läs mer om höga temperaturer på Krisinformation.se

Torka

Exempel på konsekvenser

 • Hög brandrisk i skog och mark
 • Vid extrem torka ökar även brandrisken i övriga områden.

Det kan du göra

 • Var försiktig med att grilla, elda eller att på annat sätt utsätta gräs eller skog för risken att fatta eld.
 • Följ myndigheternas anvisningar om lokala eldningsförbud.

Läs mer om eldningsförbud.

Vattenbrist

Långa torrperioder med varmt väder minskar grundvattennivåerna. Det innebär att människor och djur som är beroende av det vattnet som pumpas upp ur marken kan få problem när grundvattennivåerna sjunker eller tar slut helt.

Det är viktigt att man vidtar förebyggande åtgärder så att man som privatperson eller företagare som har enskilt vatten eller egen brunn, inte står utan dricksvatten under sommaren. Skulle det ändå ske har kommunen en grundläggande beredskap för att hjälpa till.

Det är allas ansvar att nyttja det gemensamma grundvattnet ansvarsfullt.

Läs mer om vattenbrist på Krisinformation.se.

Som privatperson med egen brunn kan du förebygga att grundvattnet tar slut genom att:

 • Undvika att bevattna stora grönytor, som t.ex. gräsmattor
 • Låta gräsmattan, ängar m.m. växa lite längre inför sommarens varmaste period, oftast kring juli, då klarar den torka bättre
 • Använda marktäckning i rabatter och odlingar för att förhindra avdunstning av vatten och minska bevattningsbehov
 • Fånga upp regnvatten från stuprör i regntunnor eller tankar och använda detta för bevattning i första hand
 • Vara allmänt sparsam med vattnet i hushållet; duscha kortare, använda disk- och tvättmaskin endast när de är fulla, stäng av rinnande kranar vid till exempel disk eller borsta tänderna
 • Tänka efter före om du behöver använda vatten från brunnen för det du ska göra eller om du kan vänta eller använda en annan vattenkälla

Om du är företagare och har djurbesättningar kan du förebygga att ditt grundvatten tar slut genom att:

 • Skapa skuggiga betes-, hages- och stallplatser där temperaturen är lägre och djuren kräver mindre vatten
 • Placera vattenbehållare till djuren där så lite som möjligt avdunstar och utforma dessa så att lite spills
 • Fånga upp regnvatten från stall-, ladu- och hustak för att använda som vatten till djuren
 • Prata ihop dig med andra lantbrukare – kan ni samarbeta kring uppsamling av vatten?
 • Har ni gemensam utrustning som ni kan dela på för att hämta, köra och distribuera vatten från sjöar och vattendrag?
 • I extrema fall och vid omfattande vattenbrist och torka kommer kommunen att tillsätta sin beredskap för att stödja lantbrukare med större djurbesättningar

Kommunens åtgärder vid akut brist

Vid en akut brist på grundvatten och hot för liv och hälsa för människor och djur kommer kommunen att samordna åtgärder för att lindra konsekvenserna av torkan och vattenbristen

 • Kommunen kommer bland annat ställa ut vattentankar på trygghets- och informationspunkter så att hushåll kan hämta dricksvatten
 • Kommunen kan också komma att hänvisa till tappställen i det kommunala VA-nätet, se kartan för var dessa platser är planerade att finnas
 • Information om vilka platser som blir tillgängliga när, vid en vattenbristsituation, kommer att komma ut via hjo.se, kommunens sociala medier och anslag.

Om du vill komma i kontakt med kommunens beredskapsfunktion för att prata vattenberedskap, ställa en fråga eller något annat – mejla isk@hjo.se