Dialog Funktionsvariation

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Illustration av färgglada pratbubblor

Har du eller en anhörig till dig en funktionsvariation? Hjo kommun vill veta vad du tycker i frågor som handlar om personer med funktionsvariation, därför har vi regelbundna träffar med olika teman. Träffarna heter Dialog Funktionsvariation. Dialog Funktionsvariation är tillfälle för dialog med Hjo kommun där det finns möjlighet att ställa frågor, informera, och samråda kring aktuella frågor.

Under 2022 har vi träffats vid tre tillfällen. På senaste träffen pratade vi bland annat om anhörigstöd. Intresse har anmälts in för en "Samtalgrupp för föräldrar till barn med NPF-diagnos". Detta kommer nu att starta upp under våren -23. Information och anmälan kommer på hemsida och facebook i januari.

Den 19 april:

Svenska FN-förbundet berättade om Agenda 2030. Agenda 2030 är FN:s hållbarhetsmål och handlar bland annat om att minska ojämlikheter och orättvisor i kommuner, i Sverige och i hela världen.

Hjo kommun informerade om en översyn av vår vision: Tillsammans för framtidens Hjo! Vi tog in synpunkter på vad deltagarna tycker är viktigt att utveckla så att Hjo kan bli en ännu bättre plats att bo på, för alla!

Den 20 September:

Hemberedskap - Vad behöver du veta och ha hemma i en kris? En kris kan till exempel vara ett långt strömavbrott. Säkerhetsstrategen på Hjo kommun informerar och du kan ställa frågor.

Fråga en chef - Cheferna på enheten Funktionsnedsättning i Hjp

Den 15 november:

Snöröjning – Hur fungerar den i Hjo? Information från chefen för Gata och park. Vi tog in synounkter på hur vi kan förenkla allas vardag.

Anhörigstöd - Information om det anhörigstöd som vi erbjuder i Hjo kommun

 

Program för träffarna kommer att publiceras här, på Facebook och i Hjo tidning
ungefär en vecka innan.

Om du inte deltar på de fysiska träffarna kan du höra av dig till oss genom att klicka här.

De personuppgifter som lämnas när du ställer din fråga registreras och behandlas för att underlätta administration och handläggning. Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter.