Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse för Vård och Omsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
    0503-352 81
    070-660 22 37
    E-post

Varje år dokumenterar Vård och Omsorg och Arbete och socialtjänst det kvalitetsarbete som skett under året och drar lärdom av det för att bli ännu bättre i framtiden.

I samband med årsbokslutet görs också en uppföljning av kvalitetsarbetet. Varje enhet får redovisa hur det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits under året på enheten. Verksamhetscheferna sammanställer därefter en kvalitetsberättelse till kommunstyrelsen och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) lämnar in en patientsäkerhetsberättelse till kommunstyrelsen.

Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i mars nästkommande år. 

Nedan kan du ta del av det senaste årets kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.