Vindkraft

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Maria Berg Tf Samhällsbyggnadschef, Utredningssekreterare/Verksamhetsutvecklare
    0503-35031
    E-post
Åkermark med ett rött hus och fyra vindkraftverk längre bort.

Vindkraft är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling.

Vinden en viktig resurs

Hjo har bra vindläge och det ska vi ta vara på. Vindkraftplanen som antogs 2015 har varit ett viktigt verktyg för att det ska kunna etableras vindkraft inom Hjo kommun. Planen har gett stöd till en utbyggnad av vindkraft som lett till att det idag finns 27 vindkraftverk inom kommunens gränser som tillsammans producerar cirka 110 GWh i form av el. Det är mer än den totala användningen av el i hela kommunen!

Vindkraftsplan

Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Den är ett strategiskt dokument som ska utgöra ett underlag till en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Hjo kommun. Liksom den kommunövergripande översiktsplanen är vindkraftsplanen inte rättsligt bindande utan är vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och vattenområden. Dialogen med medborgare och myndigheter är en viktig del. Planen antogs av kommunfullmäktige 2015.