Biogas

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Matavfallspåse

I Hjo kan vi sortera vårt matavfall som på biogasanläggningen i Falköping omvandlas till biogas och restprodukten blir ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas som ersätter bensin och diesel som drivmedel i våra fordon.

Oljeresurserna minskar och priserna stiger. Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning.

Det betyder att vi måste hitta alternativa energikällor till de oljeprodukter som våra fordon är nästan helt beroende av. Biogas är ett sådan alternativ!