Föreningar i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Två personer i skogen med varsin orienteringskarta.

Vilka föreningar som finns i Hjo går att se i kommunens föreningsregister

Vi önskar att alla föreningar i Hjo finns med i föreningsregistret. För att synas i föreningsregistret behöver föreningen registreras i Rbok genom att en ansvarig i föreningen loggar in i Rbok och klickar på "Registrera förening - Skapa konto för förening, företag eller organisation".

Den som registrerat föreningen kan lägga till fler föreningsmedlemmar under Administrera - Användare. För att lägga till andra föreningsmedlemmar behöver dessa ha loggat in i Rbok först och den som lägger till användare behöver deras personnummer.

Bidragsberättigade föreningar

Bidragsberättigade föreningar i Hjo kan ansöka om föreningsbidrag och boka kommunens lokaler för ett lägre pris. För att en förening eller organisation ska vara bidragsberättigad måste följande grundkrav vara uppfyllda:

  • Föreningen ska vara registrerad som förening i Hjo kommuns föreningsregister och uppdatera sina föreningsuppgifter minst en gång per år.
  • Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer.
  • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt plusgiro- eller bankgirokonto.
  • Föreningen ska bedriva verksamhet i Hjo kommun.
  • Föreningen ska vara öppen för alla, välkomna nya medlemmar oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning.
  • Följa barnkonventionen i verksamhet som rör barn och unga.
  • Föreningens verksamhet ska bedrivas i drog, rök och dopingfria miljöer.
  • Föreningen ska varje år skicka in årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret

Läs mer om vad som krävs för att bli bidragsberättigad i kommunens riktlinjer för föreningsbidrag.