LSS-insatser

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd. Här kan du läsa om vilken stöttning du kan få.

Målsättningen med insatserna enligt LSS är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande. Läs mer om Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till dig som har:

 • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 • betydande svårigheter i vardagen till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Hur ansöker man?

Om du vill ansöka om en LSS-insats gör du det här via pappersblankett vid första gången ni ansöker. Har du redan en pågående LSS-insats och söker fler LSS-insatser kontaktar du kommunens LSS handläggare. Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser, det vill säga om du tillhör de tre grupperna lagen avser. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.  Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Avgifter för LSS-insatser

I lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade står det att stödinsatser som ges enligt LSS ska vara gratis.

Kommunen har dock rätt att i vissa fall ta ut avgifter för till exempel mat, fritid, förbrukningsvaror och hyra av bostad. Mer information om avgifter finns under respektive stödinsats.

LSS-insatser

Det finns nio insatser som kan sökas enligt LSS av kommunen, däribland personlig assistans, daglig verksamhet, boende, ledsagning och kontaktperson. Här hittar du mer information om insatserna.

 • Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet är en insats enligt LSS och kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder och som inte arbetar eller studerar. Du får möjlighet att göra någonting meningsfullt, utvecklande och intressant under dagtid.

 • Boende i familjehem och Boende för barn och ungdom

  Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo i en annan familj. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

 • Gruppbostad och stödboende

  Hjo kommun har två gruppbostäder för LSS, Gjutaren och Sturebo. Det finns också en stödbostad i kommunen. Boendeformerna beviljas av LSS-handläggare om ditt behov är stort och finns kvar under längre tid.

 • Kontaktperson

  En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

 • Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

  På Kortebo i Hjo är barn och ungdomar som har fått beslut om korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt LSS välkomna.

 • Ledsagarservice

  Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet

 • Personlig assistans

  Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning och är i behov av stöd med grundläggande behov ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

 • Avlösarservice i hemmet

  Avlösarservice innebär att en person kommer hem till någon som har en funktionsnedsättning för att avlasta de anhöriga. Avlösarservice kan ske hela dygnet och vara regelbunden eller tillfällig.