Hemvård

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Äldre leende par i diskussion med Kvinna i hemmiljö

Hjälp i hemmet ges till dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan få hjälp och stöd i hemmet av hemvården för att öka din trygghet och självständighet. Målet med hjälp i hemmet är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma. Hjälpen i hemmet anpassas efter dina behov både vad gäller typ av hjälp och omfattningen på hjälpen.

Du kan få hjälp av hemvården med:

 • personlig omsorg, till exempel personlig hygien samt på och avklädning
 • städning
 • tvätta och stryka
 • inköp
 • matdistribution
 • trygghetslarm
 • delegerade sjukvårdsinsatser.

Ansökan

Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta du får hjälp. Om du vill ansöka om hjälp i hemmet, kontakta kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Läs mer om hur ansökan går till

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Här kan du läsa mer om avgifter för hjälp i hemmet.

Kontaktombud och genomförandeplan

Du som får stöd i hemmet erbjuds ett kontaktombud som värnar lite extra om just dig. All personal finns till för dig, men det kan kännas skönt att ha en utsedd person som man kan vända sig till med frågor och önskemål. Det är också kontaktombudet som tillsammans med dig tar fram en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha dina insatser utförda i ditt hem.

I en genomförandeplan skriver vi ner dina önskemål för hur du vill att insatserna i ditt hem utförs. Om du vill kan du ha med dig god man eller en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven
inom två veckor efter att insatsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för
ditt bästa.

Övriga insatser i hemmet

För att du som är äldre eller har en funktionsnedsättning eller sjukdom ska klara av att bo kvar hemma längre kan det också vara värdefullt att känna till att det finns stöd och hjälp att få för att klara just detta.

 • hjälpmedel

  Bostadsanpassning

  Det kommunala bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning. Bidraget avser anpassningar av fasta funktioner i din permanenta bostad som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Med fast funktion menas sådant som normalt inte tas med när du flyttar. Det kan exempelvis vara anpassningar för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, och sköta din hygien.

 • Trygghetslarm

  Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver kunna påkalla hjälp för att få omsorg eller akut hjälp i ditt hem. Trygghetslarm kan bidra till att du känner dig tryggare i din bostad och kan klara dig själv längre i din bostad

 • Matdistribution

  Om du på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga din mat, eller få behovet tillgodosett på annat sätt, kan du ansöka om matdistribution. Du som beviljas matdistribution får erbjuds varm mat som levereras dagligen vid en viss tid. Du kan även få stöd med inköp.

 • Tvättmaskin med kläder.

  Städ och tvätt

  Du kan få beslut om insatsen Städ eller Tvätt enligt Socialtjänstlagen. Hjälpen du får utgår alltid ifrån det biståndsbeslut som du har fått beviljat.

 • En kvinna står vid fruktdisken i en matbutik med en korg på armen.

  Inköp

  Du som har blivit beviljad hjälp med Inköp får hjälpen utförd av hemvården.