Ekonomi

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas.

Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge,  med mera. För att utjämna dessa skillnader finns system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Detta sker i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Så här får kommunen in sina pengar:

 • Skatter
 • Statsbidrag och andra bidrag
 • Avgifter som invånare betalar för till exempel förskola, äldreomsorg, vatten och avlopp
 • Avgifter och taxor i kommunala verksamheter

  Här hittar du en lista över alla taxor, avgifter och vilka regler som gäller för de olika kommunala verksamheterna.

 • Budget och budgetarbete

  Kommunens budget är ett ekonomiskt handlingsprogram där olika mål och krav ställs mot varandra. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för detta krav. Budgeten är integrerad med kommunens ekonomi- och verksamhetsplan. För Hjo kommun innebär det att visionens utvecklingsområden med tillhörande prioriterade mål är styrande.

 • Delårsrapporter och budgetuppföljningar

  På sidan visas delårsrapporter för de tre senaste åren samt månadsuppföljningarna för innevarande år. Vill du ha tillgång till ytterligare uppföljningar kontakta ekonomienheten så tar vi fram det åt dig.

 • Kund- och leverantörsfakturor

  Vi tar emot e-fakturor och skickar e-fakturor. Kommuninvånare kan idag betala sina fakturor elektroniskt. Vi hanterar också e-fakturor från leverantörer till kommunen. Om du får en faktura från Hjo kommun kan du välja att betala den på olika sätt. Det traditionella sättet att betala med vanliga pappersfaktura fungerar alldeles utmärkt, men det går också bra att betala med autogiro eller e-faktura.

 • Skattesats

  Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i riket och Västra Götaland samt den faktiska skatten i Hjo kommun. Den totala kommunala skattesatsen för 2023 i Hjo är 33 kronor och 48 öre, där kommunalskatten och regionskatten räknas samman.

 • Årsredovisning

  I årsredovisningen följer kommunen upp budgeten för föregående år. Den innehåller en uppföljning av kommunens ekonomi genom verksamhetsårets bokslut, resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning samt noter och finansiell analys. I årsredovisningen följs också kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året upp.