Björkdungen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Björkdungen är belägen i Korsberga och har tre avdelningar. Förskolan har nära till naturen och goda möjligheter till utforskande i närområdet.

Förskolan flyttade in i nyrenoverade lokaler 2021. Förskolan har en stor ateljé som är en naturlig mötesplats för alla barn och pedagoger.

Förskolan – Barnens första utbildning

Förskolan är barnens första utbildning. Rektorerna i Hjo kommun arbetar tillsammans för att skapa en likvärdighet mellan förskolorna i samtliga frågor. Alla kommunens förskolor arbetar med tydliggörande pedagogik i form av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd. Detta för att skapa en gemensam pedagogisk grund för samtlig personal i förskolan och för att alla barn ska ges samma möjligheter till utveckling och lärande.

Hjo kommuns förskolor har en IKT-pedagog och en digital plan för att säkerställa ett pedagogiskt användande av lärplattor. Förskolorna arbetar med SOLA.

Samtliga förskolor arbetar också med systematiskt kvalitetsarbete utifrån en kommungemensam mall och kommunicerar genom lärplattformen Vklass.

Under hösten 2023 startar rektorerna upp ett utvecklingsteam bestående av yrkesskickliga förskollärare för att höja måluppfyllelsen och säkerställa kvalitén i våra förskolor. 

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik tid i förskolan för ditt barn. Vill du veta mer om Björkdungens förskola är du välkommen att hälsa på. Kontakta förskolan inför ditt besök.

Adress

Korsberga Klämmesbovägen 20, 544 92 Hjo

Smultronet

Telefon: 0503-35317

Blåbäret

Telefon: 0503-35316

Lingonet

Telefon: 0503-35318

FRIS, Familjens Röst I Skolan, är en föräldraförening som vill stärka kontakten mellan föräldrar och förskola/skola.

Vi vill veta hur du tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Dina förslag, synpunkter, klagomål eller felanmälningar hjälper oss att förbättra våra verksamheter.