Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Taxan inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har maxbelopp och flerbarnsreduktion. Taxan revideras årligen utifrån beräkningar från Skolverket. Den 1 september det år då barnet fyller 6 år ändras taxan från förskola till fritids. En fastställd avgift tas ut från första inskolningsdag på förskola eller fritidshem och avgiften betalas 12 månader per år.

Från 1 september det året barnet fyller 3 år reduceras taxan. Man har då rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år.

Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagmamma)
  Förskolebarn 1-2 år Förskolebarn 3-5 år (mer än 15 tim/v) Fritidsbarn 6-12 år
Barn 1 3% (max 1 688 kr/mån) 2,1% (max 1 181 kr/mån) 2% (max 1 125 kr/mån)
Barn 2 2% (max 1 125 kr/mån) 1,4% (max 788kr/mån) 1% (max 563 kr/mån)
Barn 3 1% (max 563 kr/mån) 0,7% (max 394 kr/mån) 1% (max 563 kr/mån)
Barn 4 och uppåt Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift

Avgift tas ut för innevarande månad. Avgiften är inkomstbaserad och grundas på hushållets gemensamma inkomst. Hjo kommun tillämpar låginkomstskydd vilket innebär att familjer med en månadsinkomst på lägre än 30 % av prisbasbeloppet inte behöver betala någon avgift eller får avdrag på avgiften. Inkomstanmälan ska göras varje år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte från föregående år.