Avgifter för barnomsorg

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Äpple på böcker

Taxan för barnomsorg (förskola och fritidshem) har maxbelopp och flerbarnsreduktion. Taxaändring, från förskola till fritids, sker den 1 september det år barnet fyller sex. En fastställd avgift tas ut från första inskolningsdag och avgiften betalas 12 månader per år.

 Från 1 september det året barnet fyller 3 år reduceras taxan. Man har då rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola, s k allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år.

 

Förskolebarn 1-2 år 

Förskolebarn 3-5 år mer än 15 tim/v

Fritidsbarn 6-12 år

 

Barn 1

3 %

(max 1 510 kr/mån)

2,1 %

(max 1 057 kr/mån)

2 %

(max 1 007 kr/mån)

 

Barn 2

2 %

(max 1 007 kr/mån)

1,4 %

(max 705 kr/mån)

1 %

(max 503 kr/mån)

 

Barn 3

1 %

(max 503 kr/mån)

0,7 %

(max 352 kr/mån)

1 %

(max 503 kr/mån)

 

Barn 4 och uppåt

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

 

 Barnomsorgsavgift tas ut för innevarande månad. Avgiften är inkomstbaserad och grundas på hushållets gemensamma inkomst. Hjo kommun tillämpar låginkomstskydd vilket innebär att familjer med en månadsinkomst på lägre än 30 % av prisbasbeloppet inte behöver betala någon avgift eller får avdrag på avgiften.

Inkomstanmälan ska göras varje år oavsett om inkomsten har ändrats eller inte från föregående år. Inkomstanmälan görs via vår hemsida Hjo.se länk finns här.