Förvaltningen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En gemensam förvaltning med drygt 700 tillsvidareanställda genomför de beslut som fattas politiskt i Hjo. Förvaltningen har hand om den dagliga verksamheten inom kommunens alla ansvarsområden och leds av kommundirektören.

Förvaltningens uppgift är att hjälpa politiska beslutsfattarna med att utreda och genomföra de beslut som fattas. Lite förenklat kan man säga att politikerna är valda demokratiskt av medborgarna för att bestämma VAD som ska göras, medan tjänstepersonerna i förvaltningen är anställda för att lösa HUR det ska göras. 

I Hjo kommun har vi en enda, gemensam förvaltning och en kommundirektör som är förvaltningschef för kommunens samtliga verksamheter. 

I förvaltningen arbetar drygt 700 tjänstepersoner inom vitt skilda områden. De anställda inom förvaltningen är experter på sina respektive frågor och ska se till att politikernas mål och beslut efterföljs. Hjo kommuns förvaltning är uppdelad i följande fem verksamhetsområden:

  • Barn och utbildning
  • Vård och omsorg
  • Samhällsbyggnad
  • Kultur, turism och fritid
  • Socialtjänst

Centralt finns också ett kommunledningskontor som servar samtliga verksamheter i frågor som rör ekonomi-, IT-, personal- och kanslifrågor.