Trygghet & säkerhet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunens arbete med säkerhet och kris syftar till att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för de som vistas i kommunen.

Oavsett om det handlar om en olycka som drabbar ett fåtal personer eller en extra ordinär händelse som påverkar samhällets grundstenar. Kommunen har ansvar för att planera och förbereda för att kunna hantera detta. I ansvaret ligger också att i största möjligaste mån förebygga riskerna genom att åtgärda fel och brister. Du som kan har ett eget ansvar att förebygga och hantera olyckor hemma och i din fritidsmiljö. Du bör också vara förberedd för att kunna klara dig själv en tid vid större samhällsstörningar och kriser. 

Här kan du läsa broschyren "Trygg i Hjo" - en sammanfattning av trygghetsarbetet i kommunen.

Här kan du läsa mer om trygghets-, säkerhets- och krisberedskapsarbete i vår kommun.

 • Akut hjälp

  Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid ringa 112. Du bör också ringa 112 om du ser ett pågående brott. När du gör det kan personal från sjukvården, räddningstjänsten eller polisen kallas till platsen så fort som möjligt.

 • Krisberedskap

  Här hittar du information om kommunens krisorganisation och hur kommunen informerar dig som kommuninvånare vid kriser och andra allvarliga händelser.

 • Förebygga olyckor

  Hjo kommun försöker på olika sätt minska risken för att det ska inträffa olyckor i kommunen. Du kan också bidra aktivt till detta genom att informera kommunen om olycksfällor och vara noga med säkerheten i ditt hem.

 • Försäkringar

  På den här sidan hittar du information om försäkringar som gäller sak- och personskador samt sjukdom och olycksfall i några av kommunens verksamheter.

 • Trygghetsskapande arbete

  Hjo kommun arbetar för att skapa trygghet för alla. Här kan du läsa mer om kommunens arbete samt om hur du kan bidra till att skapa trygghet.

 • Totalförsvar – militärt och civilt försvar

  Sveriges riksdag har beslutat att landet ska bygga upp ett totalförsvar för att öka Sveriges möjlighet att försvara sig i en väpnad konflikt eller i ett krig. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar.