Boende i familjehem och Boende för barn och ungdom

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Fönster på en röd stuga

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo i en annan familj. 
Av någon anledning kan man inte bo hemma. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

Insatsen kan ges så länge barnen och ungdomarna går i skolan, längst till och med gymnasiet.

Ansökan görs hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

Den enskilde betalar en avgift för bostaden och för maten.