Boende i familjehem och Boende för barn och ungdom

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo i en annan familj. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

Insatsen kan ges så länge barnen och ungdomarna går i skolan, längst till och med gymnasiet.

Ansökan görs hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

Avgifter

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS. Men om personen är under 18 år är föräldrarna skyldiga att ”i skälig utsträckning” bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen tar därför ut en avgift som motsvarar underhållsbidraget. Avgiften utgår från var och en av föräldrarnas betalningsförmåga.