Avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Om du har en funktionsnedsättning kan du få insatser enligt Socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Grundregeln i LSS är att insatserna ska vara gratis. Grundregeln i Socialtjänstlagen är att kommunen har rätt att ta ut en avgift, men att det ska finnas ett tak för avgiften så att den enskilde har tillräckligt med pengar kvar till annat.

Du kan alltid vända dig till avgiftshandläggaren om du har frågor kring avgifterna. Kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Avgifter inom LSS

I lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade står det att stödinsatser som ges enligt LSS ska vara gratis.

Kommunen har dock rätt att i vissa fall ta ut avgifter för till exempel mat, fritid, förbrukningsvaror och hyra av bostad. 

Under LSS-insatser kan du läsa mer om avgifterna inom LSS.

Avgifter enligt socialtjänstlagen

Du som får hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) får betala en avgift.

Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får. Vad du betalar för dina insatser beror bland annat på vilka inkomster du har. Det finns ett tak för vad kommunen får ta som högsta avgift. Maxavgiften är 2170 kr per månad. Där utöver tillkommer kostnader för mat och hyra.

Under Avgifter för hjälp i hemmet, dagverksamhet och korttidsvistelse kan du läsa mer om vad som gäller för respektive insats. 

För att du ska betala rätt avgift är det viktigt att du årligen lämnar in inkomstuppgifter till kommunen. 

På denna sida hittar du också vår Avgiftsbroschyr. Där kan du läsa mer om hur avgiften beräknas, och vilka olika kostnader som finns för hyra och mat med mera.

Färgplatta

På denna sida får du information om avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet, dagverksamhet eller korttidsvistelse.