Avgifter för hemvård, dagverksamhet och korttidsvistelse

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En burk med honung, med ett tyg som täcker locket och två gula blommor liggandes bredvid

På denna sida får du information om avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet, dagverksamhet eller korttidsvistelse.

Avgiftstaxa ordinärt boende
Service Avgift
Personlig omvårdnad, service och besök
vid trygghetslarm debiteras utifrån utförd tid.
I personlig omvårdnad ingår även ledsagning.
I serviceinsatserna inräknas städ, tvätt och inköp.
350 kr per tim
Totalbeloppet varierar beroende på omfattning och avgiftsutrymme. Max 2 139 kr per månadVarm matdistrubiton, grundavgift 350 kr.
Varm matdistribution, grundavgift 350 kr per månad
Varm matportion (varmrätt och efterrätt) 75 kr per portion
Kontaktperson, grundavgift (oavsett kvantitet) 350 kr per månad
Avlösning i hemmet/närståendestöd 1 till 10 timmar per månad, kostnad 0 kr. Över 10 timmar per månad, kostnad 669 kr. 
Installation av trygghetslarm eller fjärrkamera 159 kr per installation
Trygghetslarm, grundavgift 348 kr per månad 
Fjärrtillsyn, grundavgift 348 kr per månad
Fönsterputs 300 kr per gång  
Hälso- och sjukvård, dagverksamhet och korttidsvistelse
Service Avgift
Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 350 kr per månad
Dagverksamhet 72 kr per gång. Lunch på dagverksamheten kostar 65 kr. Resa med kollektivtrafik till dagverksamheten kostar 15 kr per resa.
Korttidsplats/växelvårdsplats Max 2 170 kr per månad eller 72 kr per dygn. Dygnskostnad för maten: 168 kr per dag.

Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa (2 170 kr per månad) för dina insatser.

Frågor om avgifter besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.