Avgifter för hemvård, dagverksamhet och korttidsvistelse

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

På denna sida får du information om avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet, dagverksamhet eller korttidsvistelse.

Avgiftstaxa ordinärt boende
Service Avgift
Personlig omvårdnad, service och besök
vid trygghetslarm debiteras utifrån utförd tid.
I personlig omvårdnad ingår även ledsagning.
I serviceinsatserna inräknas städ, tvätt och inköp.

388 kr per tim
Totalbeloppet varierar beroende på omfattning och avgiftsutrymme. 

Varm matdistrubiton, grundavgift 371 kr.

Varm matdistribution, grundavgift 388 kr per månad
Varm matportion (varmrätt och efterrätt) 80 kr per portion
   
Avlösning i hemmet/närståendestöd 1 till 10 timmar per månad, kostnad 0 kr. Över 10 timmar per månad, kostnad 794 kr. 
Installation av trygghetslarm eller fjärrkamera 189kr per installation
Trygghetslarm, grundavgift 413 kr per månad 
Fjärrtillsyn, grundavgift 413 kr per månad
Fönsterputs 300 kr per gång  
Hälso- och sjukvård, dagverksamhet och korttidsvistelse
Service Avgift
Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 388kr per månad
Dagverksamhet 86 kr per gång. Lunch på dagverksamheten kostar 69 kr. Resa med kollektivtrafik till dagverksamheten kostar 18 kr per resa.
Korttidsplats/växelvårdsplats Max 2 575 kr per månad eller 86 kr per dygn. Dygnskostnad för maten: 178 kr per dag.

Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa (2 575 kr per månad) för dina insatser.

Frågor om avgifter besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.