Hjo kommuns arkiv

Hjo kommuns arkiv finns till för att värna om vårt gemensamma kulturarv och för att du ska kunna ta del av kommunala beslut och andra handlingar.

Det kostar ingenting att ta del av våra handlingar från arkivet. Du kan be om att få handlingar kopierade och/eller skickade till dig mot en avgift.

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner samarbetar kring arkivfrågor och har gemensam personal för detta. Elisabeth Bäckström och Jerry Magnusson arbetar i våra arkiv och med våra arkivfrågor. Hjo kommuns arkiv håller på att flyttas över till en gemensam arkivlokal i Karlsborg. Flytten beräknas bli helt genomförd under 2024.