Bli god man eller förvaltare

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vill du hjälpa någon som har svårt att ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi? Vi behöver dig som vill bli god man eller förvaltare.

Som god man eller förvaltare kan du hjälpa en eller flera personer som har svårt att exempelvis betala räkningar och sköta andra ekonomiska frågor. En god man kan också se till att personen som behöver hjälp får de insatser som personen har rätt till, exempelvis hemtjänst och bostadsbidrag.

Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för dessa personer. Personen du hjälper kallas för huvudman.

Tre delar i uppdraget

Uppdragen som god man eller förvaltare kan skilja sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för personen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.
Vid ett godmanskap eller förvaltarskap talar man om tre delar som kan ingå i uppdraget:

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär att hjälpa personen i kontakten med samhället och olika myndigheter. Det kan handla om att göra ansökningar enligt LSS, ansöka om bostadsbidrag eller ansöka om skuldsanering. Det ingår även att företräda mannen i bostadsfrågor, frågor om avtal och i kontakt med fordringsägare.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att bland annat sköta personens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, se till att räkningar betalas och förvalta kapital.

Sörja för person

Att sörja för person handlar om att hjälpa personens med personliga intressen. Detta kan ske genom att vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen, ansöka om kontaktperson, och i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter.

Skillnaden mellan ett godmanskap och ett förvaltarskap är att vid godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga.

Mindre arvode betalas ut

Uppdraget har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst arvode. Arvodet är grundat på uppdragets omfattning och den årsredovisning som du lämnar in till överförmyndare i samverkan varje år.

Anmäl ditt intresse

Hjo samarbetar med ett antal andra kommuner gällande gode män och förvaltare. Organisationen heter Överförmyndare i samverkan (Öis) och har kontor i Skövde. På Öis egen webbplats kan du ansöka om att bli god man eller förvaltare. Följ länkarna på den här sidan.