Revisorer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

I Hjo kommun finns 5 förtroendevalda revisorer som årligen granskar all verksamhet inom kommunen och de kommunala bolagen.

Enligt god sed skall revisorerna identifiera och bedöma hot och risker, göra så kallade aktiva val. Identifierade hot och risker utgör sedan revisionens granskningsområden.

Revisorerna är direkt underställda kommunfullmäktige och har till uppgift att genom årlig granskning skall skaffa sig underlag för yttrande till kommunfullmäktige i ansvarsfrågan för kommunstyrelsen och dess utskott samt byggnadsnämnden.

Revisionsbolaget PwC är sakkunniga åt de förtroendevalda revisorerna.

Mer information om revisionens roll i hittar du på Sveriges kommuner och regioners webbsida.

Förtroendevalda revisorer i Hjo kommun:

 • Per-Olof Ekholm (S), ordförande
  per-olof.ekholm@politiker.hjo.se

 • Carl-Erik Lindblad (Kd), vice ordförande
  carl-erik.lindblad@politiker.hjo.se

 • Kerstin Strandberg Hermansson (M)
  kerstin.strandberg.hermansson@politiker.hjo.se

 • Åke Svensson (C)
  ake.svensson@politiker.hjo.se
   
 • Owe Brännberg (Sd)
  owe.brannberg@politiker.hjo.se