Allmänna utskottet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunstyrelsens allmänna utskott har 7 ledamöter och bereder ärenden som rör:

 • kommunstyrelsens övergripande ledning och styrning
 • samhällsutveckling och tillväxtfrågor.
 • kultur-, turism- och fritidsfrågor.
 • ekonomi-, personal- och organisationsfrågor som ska handläggas av kommunstyrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut.

Allmänna utskottet är även kommunens förhandlingsorgan och ingår kollektivavtal samt utgör budgetberedning, dvs förbereder kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och verksamhetsplan.

Politiker i allmänna utskottet

Allmänna utskottets ledamöter för mandatperioden:

 • Catrin Hulmarker (M), ordförande
 • Linnéa Hultmark (C), 1:e vice ordförande
 • Björn Bröne (L)
 • Eva-Lott Gram (Kd)
 • Pierre Robert Rydén (S), 2:e vice ordförande
 • Annelie Johansson (S)
 • Kenny Åkerberg (Sd)